Header

Yrkesfaglig Opplæringskontor Harstad retningslinjer Covid-19 gjeldende fra 12.mars 2020

Internrutiner:
YOKH stenger ned all utadrettet aktivitet, men er tilgjengelig for alle våre medlemsbedrifter og lærlinger per telefon og e-post.

1. Hjemmekontor innføres fra 12.mars
2. Praksisoppfølging i bedrift gjennomføres ikke i perioden 12.3-1.8.2020
3. Halvårige vurderingssamtaler og intern plan gjennomføres per telefon fra 12.3-1.8.2020
4. Formidling av læreplasser gjennomføres via telefon og e-post.
5. Alle som skal opp til fagprøve meldes opp i henhold til frister. Troms og Finnmark Fylkeskommune retningslinjer følges deretter.
6. Lærlingesamlinger gjennomføres digitalt i perioden 12.3-1.8.2020
7. Kurs settes ikke opp i regi av YOKH før 1.8.2020
8. Rekrutteringsmøter med skoler gjennomføres digitalt fra 12.3.2020-1.8.2020
9. Ingen jobbreiser gjennomføres frem til 1.8.2020.
10. Ingen deltakelser på konferanser og samlinger frem til 1.8.2020

Styreleder Viggo Svanstrøm mobil 982 08 530, og daglig leder Hilde Lilleng mobil 416 66 320 kan kontaktes per telefon ved spørsmål om retningslinjene.

På vegne av styret i YOKH


Hilde Lilleng
Daglig leder.