Header

Betongfaget

Betongfaget

Betongfaget omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger, konstruksjoner og anlegg. Gjennom utvikling og utbygging av bygningsmassen i samfunnet skaper faget store verdier. Betongfaget skal ivareta samfunnets krav til en bærekraftig utvikling.  

Opplæringen skal bidra til utvikling av prefabrikerte betongelementer og plassbygde betongkonstruksjoner. Opplæringen skal legge vekt på både tradisjonelt håndverk ved bruk av manuelle metoder og industriell framstilling av betongelementer med avansert utstyr. Videre skal opplæringen bidra til å fremme kreativitet, gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kollegaer og andre samarbeidspartnere.  

Opplæringen skal legge vekt på samarbeid med kollegaer og andre yrkesutøvere på bygg- og anleggsplasser. Helse, miljø og sikkerhet skal stå sentralt i opplæringen.  

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er betongfagarbeider.  

Utdanningsløp normalt:

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Vg2 Byggteknikk

Vg3 2 år opplæring i bedrift

Lærebrifter

Bygg Engineering AS
Rundhågen 1
9409 Harstad

Mob: 90626495

Altibygg AS
Verkstedveien 2
9406 Harstad

Tlf: +47 900 88 026