Header

Murerfaget

Murerfaget

Murerfaget skal bidra til bygging av murkonstruksjoner og rehabilitering av eldre murverk. Faget skal bidra til å sikre bygninger mot vær og vind og medvirke til et godt inneklima.  

Opplæringen skal bidra til kompetanse på muring av fasader, peiser og skorsteiner og flislegging. Videre skal opplæringen utvikle kompetanse innen teglsteinsmuring, blokkmuring, puss, flislegging, våtromsarbeid og skifer- og natursteinsmuring, og samtidig ivareta estetikk og kulturelle verdier.  

Opplæringen skal også bidra til å fremme, kreativitet, gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere. Videre skal opplæringen vise fagets bredde som tradisjonelt håndverk. Opplæringen i faget skal ivareta kravene til helse, miljø og sikkerhet.  

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er murer.  

Utdanningsløp normalt:

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Vg2 Byggteknikk

Vg3 2 år opplæring i bedrift

Lærebrifter

Altibygg AS
Verkstedveien 2
9406 Harstad

Tlf: +47 900 88 026

Murbygg AS
Svartdalsvegen 4
9407 Harstad

Tlf: +47 77 07 16 36

Peab Bogstrand AS
Klubbholmen 6C
9409 HARSTAD

Tlf: +47 480 50 200