Header

Stillasbyggerfaget

Stillasbyggerfaget

Stillasbyggerfaget skal bidra til bygging av stillaser og arbeidsplattformer til yrkesutøvere innen landbasert byggenæring, industri og installasjoner offshore. Faget skal være med på å sikre samfunnets krav om en effektiv og sikker arbeidsplass.  

Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse om rigging, stropping og sikring av arbeidstakere med tau og liner. Den skal også bidra til å fremme kreativitet, gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere.  

Opplæringen skal legge vekt på å utvikle felleskap og bransjeforståelse og på helse, miljø og sikkerhet.  

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er stillasbygger.  

Utdanningsløp normalt:

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Vg2 Byggteknikk

Vg3 2 år opplæring i bedrift

Lærebrifter

Byggesystemer Harstad AS
Klubbholmen 7
9409 Harstad

Tlf: +47 77 01 95 70
Besøk nettsted