Header

Tømrerfaget

Tømrerfaget

Tømrerfaget representerer store verdier i byggenæringa. Faget blir drevet i store og små virksomheter over heile landet, og fagutøvinga varierer fra enkelt manuelt arbeid til bruk av avansert verktøy og utstyr. Tømrerfaget er et tradisjonsrikt fag som skal vere med på å sikre estetiske og kulturelle verdier i bransjen.  

Opplæringen skal medvirke til å utvikle kompetanse på bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner og innreiingsarbeid i nybygg og ved rehabiliteringer. Opplæringen skal også være med på å fremme selvstendighet, kreativitet, yrkesstolthet, gode og trygge arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere.  

Opplæringen skal legge vekt på å utvikle faglig fellesskap og bransjeforståelse og legge grunnlag for en bærekraftig utvikling. Opplæringen skal sikre krava til helse, miljø og sikkerhet (HMS).  

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er tømrer

Utdanningsløp normalt:

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Vg2 Byggteknikk

Vg3 2 år lærekontrakt i bedrift

Lærebrifter

Skadeservice Nor AS
Skoleveien 3-11
9407 Harstad

Mob: 979 72 003

Tel Byggeservice AS
Rundeveien 22
9415 

Mob: 97524371

Grovfjord Bygg A/s
Astafjordveien500
9446 Grovfjord

Tlf: 77088210
Mob: 97184628

Bygg Engineering AS
Rundhågen 1
9409 Harstad

Mob: 90626495

Altibygg AS
Verkstedveien 2
9406 Harstad

Tlf: +47 900 88 026

Byggmester Åge Eilertsen AS
Audun Raudesgate 23
9405 Harstad

Tlf: +47 77 07 45 49

Byggemestrene Kristensen & Linløkken AS
Langnesveien 18
9408 Harstad

Mob: 48249470

Nilssen AS
Østenbekkveien 33
9403 Harstad

Tlf: 77002460
Mob: 91834271

Recover Nordic Sortland
Seljestadveien
9406 Harstad

Mob: 95060385

Gm Entreprenør Harstad AS
Stalheimveien 2
9403 HARSTAD

Tlf: 90056099

Snekker Pedersen AS
Utstrand
9475 Borkenes

Tlf: +47 958 81 411

Elvan Bygg Michael Elvan Lorentzen
Heimenbakken 3
9475 Borkenes

Mob: 97782930

Kanstad Trelast AS
Sjøveien 37
8410 Lødingen

Tlf: 76933503
Mob: 90201912

Peab Bogstrand AS
Klubbholmen 6C
9409 HARSTAD

Tlf: +47 480 50 200

Harstadmester1 AS
Audun Raudes gate 8
9405 Harstad

Mob: 90133460

Millibygg AS
Stornesveien 41
9402 Harstad

Mob: 41417461

Rc Bygg AS
Heggenveien 2
9406 Harstad

Mob: 40495585

Jk Bygg AS
Liljeveien 6
9404 Harstad

Mob: 90772906

Snekkermartin AS
Øverslettveien 18
9415 Harstad

Mob: 957 25 497