Header

Rørlegger

Rørlegger

Rent drikkevann og rensing av avløpsvann har mye å si for hygienen og miljøet i et moderne samfunn. Arbeidsoppgavene til rørleggeren varierer fra enkle reparasjoner i boliger til kompliserte rørinstallasjoner med automatisk styring der arbeidet blir utført etter tegninger og beskrivinger.  
Opplæringen skal medvirke til å sikre kompetanse på ledningsnett i grunnen, installasjon, service og reparasjon av sanitæranlegg, vannboren varme og tekniske anlegg. Videre skal opplæringa medvirke til energiutnytting på best mulig måte ved hjelp av varmepumpeteknikk og ved automatisering av energianleggene. Installasjon av varmeanlegg er viktig for godt inneklima i bygninger og for det ytre miljøet.  
Opplæringen skal også medvirke til å fremme, kreativitet, gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere. Videre skal opplæringen vise den bredden faget har som tradisjonelt håndverk. Opplæringen i faget skal sikre krava til helse, miljø og sikkerhet (HMS).  
Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittelen er rørlegger.

Utdanningsløp normalt

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Vg2 Klima- energi- og miljøteknikk

Vg3 2,5 år opplæring i bedrift

Lærebrifter

Harstad Maskin AS
Stangnesterminalen 1A
9409 Harstad

Mob: 480 57 777

Haalogaland Vvs
Åsmyrveien 3
9409 Harstad

Mob: 90620270

Vann & Varme AS
Tore Hunds gate 5
9404 Harstad

Tlf: +47 77 01 97 80
Mob: +47 450 08 300
Besøk nettsted

Lb Rør AS
Skjerranveien 87
9440 Evenskjer

Mob: 93219936

Borkenes Sanitær Og Varme AS
9476 Borkenes

Mob: 911 66 142

Caverion
Nesseveien 2B
Favusgården
9411 Harstad

Tlf: +47 770 57951
Besøk nettsted

Comfort Harstad AS
Kongsvegen 14
9408 Harstad

Mob: 95 25 90 60