Header

Ventilasjon- og blikkenslagerfaget

Ventilasjon- og blikkenslagerfaget

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget omfatter produksjon, montasje, modernisering, rehabilitering og reparasjon av ventilasjonsanlegg, fasader og tak. Faget skal bidra til å sikre god luftkvalitet, hindre forurensning, sørge for godt inneklima og bidra til redusert energiforbruk.  

Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse på produksjon, montering og service av ventilasjonsanlegg. Opplæringen skal også legge vekt på hvordan en skal beskytte bygg mot vær og vind ved tekking av tak og fasade med tilhørende beslag og detaljer. Videre skal opplæringen bidra til å ivareta estetiske og arkitektoniske uttrykk.  

Opplæringen skal bidra til å fremme kreativitet, gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere. Videre skal opplæringen vise fagets bredde som tradisjonelt håndverk. Opplæringen i faget skal ivareta kravene til helse, miljø og sikkerhet og kildesortering.  

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er blikkenslager.

Lærebrifter

Larsen Blikkenslagerverksted AS
Ringbergveien 44
9404 HARSTAD

Tlf: 97 00 70 95
Mob: 97 00 70 95
Besøk nettsted

Harstad Luftteknikk AS
Østenbekkveien 30
9483 HARSTAD

Tlf: 770 00960
Mob: 416 14 855

Entek Harstad
Landsåsvegen 2 B
9407 HARSTAD

Tlf: +47 77 01 89 00
Besøk nettsted

St-klimateknikk AS
Verkstedvegen 5
9406 Harstad

Tlf: +47 77 07 05 90
Besøk nettsted