Header

Glassfaget

Glassfaget

Bruk av glass som bygningsmateriale har tradisjoner fra antikkens sandstøpte vindusglass til dagens bygninger med fasader og tak av industriprodusert glass. Glassfaget omfatter bearbeiding, montering, service på og vedlikehold av glass- og glassprodukter til bygg, transportmidler og innramming. Faget skal bidra til å sikre bygg mot vær og vind og å sørge for godt inneklima og lavere energiforbruk. Det skal også medvirke til å dekke samfunnets behov for kompetanse innen produksjon, reparasjon og montering av glass. Ved å utvikle dyktige fagarbeidere skal faget bidra til bærekraftig utvikling knyttet til bruk av glass.

 

Oppplæringen skal utvikle den enkeltes evne til å mestre utfordrende arbeidsoppgaver og å håndtere den kontinuerlige utviklingen av metoder, materialer og kvalitet innen fagområdet. Den skal også bidra til å fremme selvstendighet, kreativitet, gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere. Videre skal opplæringen vise fagets bredde fra tradisjonelt håndverk til industriell bearbeiding av glass og glassrelaterte produkter i transportmidler, bygg og interiør.

Opplæringen skal legge vekt på å utvikle faglig felleskap og bransjeforståelse, og legge grunnlaget for profesjonell yrkesutøvelse. Ved å bruke ulike læringsarenaer og å samarbeide med det lokale næringslivet kan det legges til rette for utviklende arbeidsprosesser.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er glassfagarbeider.

 

Normalt utdanningsløp:

Vg1 Bygg- og Anleggsteknikk

Vg2 / Vg3 Opplæring i bedrift 3 år og Glassfagsentret på Kongsberg.

 

Lærebrifter

Glass I Nor Harstadglass AS
Margrethe Jørgensens vei 8
9406 HARSTAD

Tlf: +47 77 00 55 66