Header

Trelastfaget

Trelastfaget

Trelastbransjen har lange tradisjoner som råvareleverandør til byggenæringen i Norge og Europa. Trelastfaget skal ivareta samfunnets krav til produksjon av trematerialer til bygg og anlegg og trevarefabrikker. Faget står også for tørking av trelast og bruk av avfallsprodukter til energiproduksjon. Produksjonen foregår i hovedsak på sagbruk og høvlerier. Faget skal ivareta samfunnets krav til bruk av skogen som fornybar ressurs og bidra til en bærekraftig utvikling for trelastbransjen. 

Opplæringen skal utvikle evne til å velge materialer og verktøy, stille inn maskiner og produsere et bredt utvalg av treprodukter. Videre skal opplæringen fremme kreativitet, gode arbeidsvaner, samarbeid og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere. 

Opplæringen skal legge vekt på å utvikle faglig felleskap og bransjeforståelse og legge grunnlaget for en framtidig yrkesutøvelse. Opplæringen skal ivareta kravene til helse, miljø og sikkerhet. 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i trelastfaget. 

Lærebrifter

Sæteråsen Sag Og Høvleri AS
Sæteråsen Gård
9402 Harstad

Mob: 909 60 873