Header

Anleggsmaskinførerfaget

Anleggsmaskinførerfaget

En anleggsmaskinfører utfører varierte arbeidsoppdrag med ulike typer anleggsmaskiner og tilleggsutstyr. Anleggsmaskinførerfaget skal bidra til å dekke samfunnets behov for vedlikehold og utbygging av landets infrastruktur. Anleggsmaskinføreren arbeider ofte i vanskelig terreng og områder og kan gjøre store inngrep i natur og miljø. Faget skal derfor bidra til å gi anleggsmaskinførere en bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål. 

Opplæringen skal utvikle evnen til å planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidsoppgaver i tråd med brukerens behov og samfunnets prioriteringer. Videre skal opplæringen utvikle evnen til å ta i bruk nye maskiner og metoder og nytt utstyr, håndtere og vedlikeholde maskinene på en forsvarlig måte og utvikle evnen til å ta vare på egen og andres sikkerhet. 

Opplæringen skal legge vekt på samarbeid med kollegaer og andre yrkesutøvere på bygge- og anleggsplasser. Opplæringen skal legge vekt på helse, miljø og sikkerhet. 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er anleggsmaskinfører.

Lærebrifter

Svein I Ditlevsen Transport
Skjærveien 14
9404 Harstad

Mob: 905 42 358

Sp Maskin AS
Rødskjærveien 4
9430 Sandtorg

Tlf: 77001040

Hinnøy Maskin AS
Klubbveien 11
9406 Harstad

Mob: 41233729
Besøk nettsted

Vinter Entreprenør
Mercurveien 31
9408 Harstad

Mob: 41852600

Nydals Maskinstasjon AS
Kilhusveien 200
9402 Harstad

Mob: 90127380