Header

Blomsterdekoratørfaget

Blomsterdekoratørfaget

Blomsterdekoratørfaget bygger på ei lang historie og fører videre gamle teknikker i nye uttrykk. Blomsterdekoratørfaget skal medvirke til å dekke behov i samfunnet for blomsterprodukt med allsidig design.  Faget skal òg medvirke til å skape ei verdig, stiltilpassa og personlige ramme for store hendinger i livet. Faget skal medvirke til forståing for estetiske og etiske problemstillinger knytte til ulike kulturer og tradisjoner i lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.  

Opplæringa skal legge vekt på praktisk arbeid med råvarer, materiale, uttrykk og teknikker i faget. Opplæringa skal medvirke til utvikling av håndverkskunnskaper og ferdigheter og stimulere evne til kreativitet, nytenking og kritisk refleksjon. Opplæringa skal videre medvirke til å utvikle kompetanse innen framstilling av ulike produkt og tjenester, tilpassa høve, sesong og kundebehov. Opplæringa skal også stimulere til forståing av markedsmekanismer, ressursforvaltning og helse, miljø og sikkerhet.  

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er blomsterdekoratør.

Utdanningsløp normalt:

Vg1 Design og håndverk

Vg2 Blomsterdekoratør

Vg3 2 år opplæring i bedrift

Lærebrifter

Mette-maris Blomster Og Gaver AS
Bygdeveien 22
Postboks 36
9476 Borkenes

Tlf: 41238897

Nathanielsen Blomster AS
Seljestadveien 16 C
9406 Harstad

Anemone Blomster Harstad AS
Strandgata 6
9405 HARSTAD

Tlf: +47 770 66700
Besøk nettsted