Header

Bunadtilvirkerfaget

Bunadtilvirkingfaget

 

Bunadtilverkaren syr og dekorerer bunader og tilbehør. Bunadtilverkarfaget medverkar til å ta vare på og formidla tekstilhandverkstradisjon, kultur og identitet, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Bunadtilverkarfaget skal dekkje behovet samfunnet har for produksjon av bunader bygd på historiske folkedrakter, og behovet for bunader med ulikt historisk opphav.

 

Opplæringa skal medverke til praktisk produksjon av bunader med tilbehør. Opplæringa skal vidare medverke til utvikling av handverksferdigheiter og kunnskap om ulike materiale til bruk i bunadproduksjon. Opplæringa skal også medverke til kunnskap om tilverking og bruk av bunader og folkedrakter gjennom ulike tider, i ulike kulturar og tradisjonar. Vidare skal opplæringa stimulere til å sjå samanheng mellom produksjon og marknad.

 

Fullført og bestått opplæring fører fram til sveinebrev. Yrkestittel er bunadtilverkar.

 

Utdanningsløp normalt:

 

Vg1 Design og håndverk

Vg2 Design og tekstil

Vg3 Opplæring i bedrift, 2 år

 

 

 

Lærebrifter

Bunadsstua Harstad AS
Verkstedveien 7
9407 Harstad

Tlf: +47 77 07 27 05
Mob: +47 920 14 370
Besøk nettsted