Header

Mediegrafikerfaget

Mediegrafikerfaget

Datateknologien fører til at stadig flere får muligheter til å skape medieprodukter. Medie- og kommunikasjonsvirksomhetene stiller høye kompetansekrav til profesjonell yrkesutøvelse. Utøvelse av mediegrafikerfaget krever kompetanse i utforming og tilrettelegging av tekst-, lyd- og bildemateriell. Mediegrafikeren arbeider med utvikling, produksjon og distribusjon av ulike medieprodukter og arbeider i ulike typer virksomheter innenfor mediesektoren.   

Opplæringen i mediegrafikerfaget skal gi lærlingen et nært forhold til virkeligheten i arbeidslivet og til medienes utvikling og utfordringer. Opplæringen skal bidra til at lærlingen kan arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget og bransjen. Opplæringen skal gi forståelse av fagets betydning i verdiskapingskjeden og hvordan konkrete ideer kan utvikles og problemstillinger kan møtes i praksis innenfor de enkelte mediebærernes muligheter og begrensninger. Opplæringen skal videreutvikle lærlingens kreative ferdigheter og kompetanse i design og produksjon. Kundebehandling, økonomi, produktfunksjonalitet og helse, miljø og sikkerhet inngår i opplæringen.   

Opplæringen skal bidra til å gi den enkelte gode arbeidsvaner for systematisk selvstendig arbeid og tverrfaglige arbeidsoppgaver av høy faglig kvalitet. Opplæringen skal fremme evne til kontinuerlig oppdatering og videreutvikling av egen kompetanse og omstillingsdyktighet i yrkesutøvelsen. Opplæringen skal videre gi lærlingen grunnlag for å være med på å ta ansvar i et framtidig yrkesliv. Mange yrker innen mediesektoren krever høyere utdanning. Opplæringen gir yrkesfaglig kompetanse som grunnlag for høyere utdanning innenfor mediesektoren.   

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er mediegrafiker.

Utdanningsløp normalt:

Vg1 Medier og kommunikasjon

Vg2 Medier og kommunikasjon

Vg3 2 år opplæring i bedrift

Lærebrifter

What If
Seljestadveien 30

Mob: 95216433
Besøk nettsted

Aktiv Media
Storgata 5Harstad

Tlf: 77006666
Mob: 90725788
Besøk nettsted

Chili Harstad AS
Tunneset 2
9407 Harstad

Tlf: +47 770 01480
Besøk nettsted

Vizuelli AS
Tunneset 10
9407 Harstad

Tlf: +47 77 00 11 00
Besøk nettsted

Amedia Ressurs Harstad AS
Mercurveien 37
9408 Harstad

Tlf: 770 59430
Besøk nettsted

Polaris Trykk Harstad AS
Stangnesterminalen 3
9409 Harstad

Tlf: +47 77 05 77 00
Besøk nettsted