Header

Bakerfaget

Bakerfaget

Bakerfaget er et håndverksfag og skal legge grunnlag for yrkesutøvelse i produksjon av bakervarer. Faget skal ta i bruk ny teknologi og legge grunnlag for produktutvikling i tråd med tradisjoner og nasjonale og internasjonale trender.   

Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse på råvarer og bakeprosesser. Opplæringen skal også bidra til å utvikle kompetanse på bakervarenes betydning for kosthold og helse. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle godt håndlag. All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyser og kritiske kontrollpunkter. Opplæringen skal søke å fremme et profesjonelt forhold til service, samarbeid, kommunikasjon og likestilling.   

Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver som krever kreativitet og løsningsorientering. Videre skal opplæringen legge vekt på utvikling i bakerfaget og endringsarbeid knyttet til bedriftens rutiner.   

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er baker.

 

Utdanningsløp normalt:

Vg1 Restaurant- og matfag

Vg2 Matfag

Vg3 2 år opplæring i bedrift

Lærebrifter

Harstadbotn Bakeri & Konditori AS
Seljestadvegen 63
9407 Harstad

Tlf: +47 77 06 43 09
Besøk nettsted

Bakrerinnen AS
Storgata 17
9405 Harstad

Mob: 99156563
Besøk nettsted