Header

Konditorfaget

Konditorfaget

Konditorfaget er et håndverksfag og skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen produksjon av kaker og konditorvarer. Faget skal ta i bruk ny teknologi og ivareta og videreutvikle norske mattradisjoner. Videre skal faget være rustet til å møte internasjonal konkurranse.  

Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse på råvarer og ulike produksjonsprosesser. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle trygge konditorvarer av høy kvalitet med fokus på sensorikk og estetikk. Faget skal bidra til å utvikle godt håndlag. All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyse og kritiske kontrollpunkter. Opplæringen skal medvirke til å utvikle evne til service, samarbeid, kommunikasjon og likestilling.  

Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver. Videre skal opplæringen legge vekt på utvikling i konditorfaget og endringsarbeid knyttet til bedriftens rutiner.  

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er konditor.

Utdanningsløp normalt:

Vg1 Restaurant- og matfag

Vg2 Matfag

Vg3 2 år opplæring i bedrift

Lærebrifter

Bakrerinnen AS
Storgata 17
9405 Harstad

Mob: 99156563
Besøk nettsted

Harstadbotn Bakeri & Konditori AS
Seljestadvegen 63
9407 Harstad

Tlf: +47 77 06 43 09
Besøk nettsted