Header

Servitørfaget

Servitørfaget

Servitørfaget skal legge grunnlag for yrkesutøving innen servering av mat og drikke på ulike typer serveringssteder. Servitørfaget skal bidra til å spre norske og samiske mattradisjoner. Samtidig skal servitørfaget bidra til faglig utvikling med utgangspunkt i nasjonale og internasjonale trender. Servitøren skal søke å skape en positiv opplevelse for gjesten.  

Opplæringen skal understreke nødvendigheten av å yte gjestene best mulig service. Opplæringen skal legge vekt på kommunikasjon og veiledning av gjester om mat og drikke. Videre skal opplæringen legge vekt på hygiene ved omsetning av mat og drikke og mersalg. All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyse og kritiske kontrollpunkter. Opplæringen skal også bidra til samarbeid, kommunikasjon og likestilling.  

Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver som blant annet krever kreativitet og løsningsorientering og bidrar til utvikling av servitørfaget.  

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er servitør.

Utdanningsløp normalt:

Vg1 Restaurant- og matfag

Vg2 Kokk- og servitørfag

Vg3 2 år opplæring i bedrift

Lærebrifter

Bark Spiseri Og Bar AS
Rikard Kaarbøs gate 6
9405 Harstad

Mob: 91315325