Header

Institusjonskokkfaget

Institusjonskokkfaget

Institusjonskokkfaget skal legge grunnlaget for yrkeskompetanse i produksjon av mat på ulike institusjoner i offentlig og privat sektor. Institusjonskokkfaget skal bidra til at faget videreføres som håndverksfag og samtidig utvikle fagarbeidere med kompetanse til å ta i bruk ny teknologi. 

Opplæringen skal bidra til produksjon av trygge og sunne måltider med fokus på matglede, sensorikk og estetikk. Videre skal opplæringen legge vekt på sammenhenger mellom tilberedning av mat, ressursutnyttelse, næringsstoffer, kosthold og helse. All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyse og kritiske kontrollpunkter. Opplæringen skal også bidra til å utvikle evne til service, samarbeid og kommunikasjon og fremme likestilling. 

Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver, kreativitet og løsningsorientering. 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er institusjonskokk. 

Lærebrifter

Sigma Nord
Fjelldalveien 349
9441 Fjelldal

Tlf: 76936000
Besøk nettsted

Coor Service Management AS
Mølnholtet 42
9414 HARSTAD

Tlf: +47 902 38 878
Mob: +47 902 38 878

Norges Arktiske Studentsamskipnad
Havnegata 9
9404 Harstad

Tlf: 77059540
Besøk nettsted