Header

IKT-servicefaget

IKT-servicefaget

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan bidra til konkurransedyktig og rasjonell ressursutnyttelse i private og offentlige virksomheter. IKT-servicefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IKT-tjenester. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse som kan ivareta stabile, sikre og effektive IKT-tjenester som muliggjør verdiskaping og utvikling av virksomheter. Faget skal fremme kunnskap om konsekvenser av feil bruk og manglende sikkerhet i IKT-systemer.  

Opplæringen skal bidra til kunnskap om etikk som grunnlag for å utvikle tillit mellom medarbeidere for at de skal samarbeide og kunne yte service til brukere av IKT-tjenester. Videre skal opplæringen fremme utvikling av kunnskap om virksomhetens oppgaver og hvordan IKT kan brukes ved utvikling av virksomheten. Økonomiske og faglige vurderinger av IKT-drift og systemendringer samt veiledning av brukere i anvendelse av IKT-systemene inngår i opplæringen.  

Opplæringen skal fremme kommunikasjon på norsk og engelsk. Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen kan delta i planlegging og utførelse av arbeidsoppgaver innen drift av IKT-systemer der endringer gjennomføres kontrollert og er i samsvar med virksomhetens behov og gjeldende regelverk. Videre skal opplæringen legge til rette for at lærlingen kan utvikle en profesjonell kundebehandling i brukerstøtte og tjenesteutvikling.  

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er IKT-servicemedarbeider.

Utdanningsløp normalt:

Vg1 Service og samferdsel

Vg2 IKT-servicefag

Vg3 2 år opplæring i bedrift

Lærebrifter

Itet Avdeling Harstad
Margrete Jørgensens Vei 6
9406 Harstad

Tlf: +47 400 00 400

Inko AS
Storgata 41
9406 Harstad

Tlf: +47 77 04 29 00
Besøk nettsted

Elkjøp Stormarked Harstad

Mob: 90128810
Besøk nettsted

It Partner Harstad AS
Seljestadveien 78A
9407 Harstad

Tlf: 77002750

Hålogaland Kraft AS
Rødbergveien 14
9408 HARSTAD

Mob: 90821000