Header

Kontor- og administrasjonsfaget

Kontor- og administrasjonsfaget

Kontor- og administrasjonsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse innen elektroniske tjenester, regelverk om personvern og krav til innsyn. Videre skal faget fremme kompetanse om hvordan bruk av teknologiske verktøy i kontorarbeid og informasjonsbehandling kan bidra til en hensiktsmessig og effektiv organisering av arbeidet.  

Opplæringen skal medvirke til å utvikle lærlingens kompetanse i kundebehandling og kontoradministrative oppgaver. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle lærlingens kunnskap om virksomhetens organisering og strategi for kommunikasjonsløsninger internt og eksternt. Opplæringen skal fremme kompetanse i bruk av økonomisystemer og i gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet.  

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen kan utvikle endringskompetanse. Opplæringen skal vektlegge bruk av virksomhetens digitale verktøy til kunnskapsorganisering og informasjonsflyt. Den skal legge til rette for å utvikle lærlingens praktiske kontorfaglige ferdigheter knyttet til egen arbeidsplass og funksjon i virksomheten.  

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er kontor- og administrasjonsmedarbeider.  

Utdanningsløp normalt:

Vg1 Service og samferdsel

Vg2 Salg, service og sikkerhet

Vg3 2 år opplæring i bedrift

Lærebrifter

Accountur Tøco A/s
Havnegata 4
9403 Harstad

Tlf: 77003550

Dsb, Norges Brannskole
Erling Johannesens vei 1
9441 Fjelldal

Tlf: 76919036

Hålogaland Kraft AS
Rødbergveien 14
9408 HARSTAD

Mob: 90821000

Chili Harstad AS
Tunneset 2
9407 Harstad

Tlf: +47 770 01480
Besøk nettsted

What If
Seljestadveien 30

Mob: 95216433
Besøk nettsted

Peab Bjørn Bygg AS
Tore Hundsgate 5
9404 Harstad

Tlf: +47 77 05 90 70
Besøk nettsted

Servicenord Engros
Stangnesterminalen 2 F
9409 Harstad

Tlf: +47 77 00 22 40
Besøk nettsted