Header

Logistikkfaget

Logistikkfaget

Logistikkfaget skal legge grunnlag for logistikkoperatørens yrkesutøvelse innen lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse. Faget skal fremme kompetanse til å ivareta miljøvennlig og sikker transport av varer og gods i samsvar med nasjonalt og internasjonalt regelverk og bransjens krav til lønnsom og effektiv drift.  

Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse til å utføre logistikkoppgaver på person- og godsterminaler og i bedrifter der varegjennomstrømming og forflytning av varer og gods er en del av virksomheten. Videre skal opplæringen bidra til å fremme kompetanse om effektiv informasjonsflyt i forbindelse med transport og lagring av varer og gods. Opplæringen skal fremme kompetanse om faktorer som kan påvirke lønnsomheten ved transport og lagring av varer og gods.  

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen gjennom samhandling med kunder, leverandører og kollegaer møter krav som stilles til service og profesjonell kundebehandling. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle lærlingens kompetanse om regelverk for helse, miljø og sikkerhet i transportbransjen og kompetanse om lærebedriftens driftsrutiner.  

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er logistikkoperatør.  

Utdanningsløp normalt:

Vg1 Service og samferdsel

Vg2 Transport og logistikk

Vg3 2 år opplæring i bedrift

Lærebrifter

Neumann Bygg AS
Margrethe Jørgensensvei 1 B
9406 Harstad

Mob: 91315403

Byggern
Russevikveien 9
9408 Harstad

Tlf: +47 77 05 74 00
Besøk nettsted

Norbase AS
Stangnesterminalen 6
9409 Harstad

Mob: 90723695

Monter Per Strand AS
Margrethe Jørgensens vei 6
9498 HARSTAD

Tlf: 770 18550

Norsk Medisinaldepot, Nmd Distribusjon
Østenbekkveien 24
9403 Harstad

Tlf: +47 770 02610
Besøk nettsted

Brødr. Sunde AS
Rødskjærveien 18,
9430 Sandtorg

Mob: 94022310

Tine Sentrallager Harstad Sa

Tlf: 770 58000
Besøk nettsted

Servicenord Engros
Stangnesterminalen 2 F
9409 Harstad

Tlf: +47 77 00 22 40
Besøk nettsted

Bilutstyr Nor AS
St Olavs gate 147
9407 HARSTAD

Tlf: +47 770 18700
Besøk nettsted

Berggård Amundsen AS
Storgata 34
9491 Harstad

Tlf: 77040240
Besøk nettsted