Header

Reiselivsfaget

Reiselivsfaget

Reiselivsfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøving knyttet til det samlede reiselivsprodukt.  

Det inkluderer kundebehandling, service, salg, markedsføring, utvikling av reiselivsprodukt, transport og transportformidling. Faget skal medvirke til å utvikle kompetanse til å møte behovene til ulike kundegrupper i et marked med høye krav til kvalitet og opplevelser. Dette krever kunnskap om sammenhenger mellom egen virksomhet og egen destinasjon og andre destinasjoner som virksomheten må ta hensyn til for at kunden skal få en god reiselivsopplevelse.  

Opplæringen skal medvirke til å utvikle kompetanse som kan bidra til en bærekraftig utvikling i virksomheten og på destinasjonen. Videre skal opplæringen legge grunnlag for yrkeskompetanse knyttet til reiselivsvirksomheter. Opplæringen skal fremme kompetanse om kvalitetssikring, produktutvikling og økonomiske sammenhenger som er avgjørende for lønnsomheten i virksomheten. Opplæringen skal medvirke til å gi lærlingen kompetanse til å utarbeide rapporter for vurdering av produktiviteten i virksomheten. Videre skal opplæringen fremme kunnskap om helse, miljø og sikkerhet.  

Opplæringen skal legge vekt på kompetanse i kommunikasjon og samhandling med kunder og gjester, kollegaer og samarbeidspartnere med forskjellig kulturell bakgrunn. Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen kan utvikle kompetanse i service- og vertskapsrollen i kontakt med både kunder, gjester og kollegaer. Videre skal opplæringa legge til rette for at lærlingen kan vere med på å utvikle produktene til virksomheten og markedsføringstiltak.  

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er reiselivsmedarbeider.  

Utdanningsløp normalt:

Vg1 Service og samferdsel

Vg2 Reiseliv

Vg3 2 år opplæring i bedrift

Lærebrifter

Visit Harstad AS
Ricard Kaarbøsgate 11
9405 HARSTAD

Tlf: 770 18989
Mob: 975 35 240
Besøk nettsted