Header

Resepsjonistfaget

Resepsjonistfaget

Resepsjonsfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøving i resepsjoner på hotell og andre overnattingssteder. Faget skal fremme kompetanse om vertskapsrollen og det helhetlige reiselivsproduktet som inkluderer transport, formidling, overnatting, servering og aktiviteter.  

Opplæringen skal medvirke til å utvikle kompetanse om gjestehandtering som kan tilpasses gjester med ulike behov og ulik kulturell bakgrunn og nasjonalitet. Videre skal opplæringa fremme kunnskap om fasilitetene i virksomheten, lokale og nasjonale attraksjoner, lokalt næringsliv og transporttilbud. Opplæringen skal medvirke til å utvikle kompetanse i daglig drift av resepsjoner og legge vekt på hvordan yrkesutøveren kan ta vare på sikkerheten til gjester og kollegaer. Opplæringen skal fremme kompetanse på bærekraftig forvaltning av ressursgrunnlaget i og rundt virksomheten.  

Opplæringen skal legge til rette for praktiske arbeidsoppgaver som hjelper lærlingen å utvikle kompetanse til å planlegge arbeidsdagen, utføre driftsoppgaver og koordinere dei interne oppgavene i virksomheten. Videre skal opplæringen legge til rette for at lærlingen kan utføre arbeidsoppgaver i samhandling med dei forskjellige funksjonene i virksomheten og med gjester og samarbeidspartnere i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet.  

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er resepsjonist.

Utdanningsløp normalt:

Vg1 Service og samferdsel

Vg2 Reiseliv

Vg3 2 år opplæring i bedrift

Lærebrifter

Scandic Harstad
Strandgata 9
9405 Harstad

Tlf: +47 77 01 22 00
Besøk nettsted

Clarion Collection Hotell Arcticus
Havnegata 3
9404 Harstad