Header

Salgsfaget

Salgsfaget

Endringer i forbruk og etterspørsel krever kompetanse om produkter og markedsføring. Salgsfaget skal bidra til yrkeskompetanse som gjør lærlingen i stand til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av virksomheter. Salgsfaget skal legge grunnlag for salgsmedarbeiderens yrkesutøvelse innen kundebehandling, salg og markedsføring av produkter. Faget skal fremme kompetanse om gode salgsprosesser som kan tilfredsstille kundenes behov og forventninger.  

Opplæringen skal bidra til kompetanse om produkter, salgsmetoder, regelverk og bransjens rammebetingelser og etiske normer. Opplæringen skal fremme kompetanse om hvordan regelverk for helse, miljø og sikkerhet og internkontroll kan påvirke driften av virksomheten. Videre skal opplæringen fremme lærlingens evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon og samhandling med ulike kundegrupper.  

Opplæringen skal legge til rette for praktiske salgsaktiviteter der lærlingen møter krav som stilles til en yrkesutøver i salgsfaget. Opplæringen skal bidra til å utvikle lærlingens kompetanse i å planlegge, gjennomføre og følge opp salgsprosesser og salgsaktiviteter.  

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er salgsmedarbeider.

Utdanningsløp normalt:

Vg1 Service og samferdsel

Vg2 Salg, service og sikkerhet

Vg3 2 år opplæring i bedrift

Lærebrifter

Coop Extra Borkenes
Bygdeveien 24
9475 Borkenes

Mob: 97438255

Coop Prix Harstad
Seljestadveien 59
9406 Harstad

Tlf: +47 770 61090
Besøk nettsted

Norbil AS
Rundhågen 6
9409 Harstad

Tlf: 77002400
Besøk nettsted

Dyrebutikken - Laboremus AS
Verkstedveien 1 A
9406 Harstad

Byggern
Russevikveien 9
9408 Harstad

Tlf: +47 77 05 74 00
Besøk nettsted

Kulør Interiør Harstad AS
Hans Egedes gate 19
9406 Harstad

Tlf: +47 97 71 96 50

Coop Obs Stormarked Harstad Sa
Verkstedveien 7
9406 Harstad

Tlf: +47 77 02 89 10
Besøk nettsted

Elkjøp Stormarked Harstad

Mob: 90128810
Besøk nettsted

Nordvik A/s

Tlf: 77019020
Besøk nettsted

Ness & Lind AS
Bårnakkveien 1
9406 Harstad

Tlf: +47 77 00 29 00
Besøk nettsted

Bunnpris Bogen I Ofoten
8533 Bogen i Ofoten

Mob: 90648368

Nathanielsen Blomster AS
Seljestadveien 16 C
9406 Harstad

Biltema Norge AS Avdeling Harstad
Klubbholmen 2
9409 Harstad

Mob: 81532815
Besøk nettsted

Bil I Nord AS
Klubbholmen 1
9409 Harstad

Tlf: 77057000

Jarlings Parfymeri Harstad AS
Rik. Kaarbøesplass 1
9405 Harstad

Mob: 97959015

Salminen AS
Stangnesterminalen 2B
9409 Harstad

Tlf: 77013200
Besøk nettsted

Nb Engros-harstad AS
Mercurveien 4
9408 Harstad

Tlf: +47 08522
Besøk nettsted

Monter Per Strand AS
Margrethe Jørgensens vei 6
9498 HARSTAD

Tlf: 770 18550