Header

Yrkessjåførfaget

Yrkessjåførfaget

Yrkessjåførfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen transport av personer og varer. Faget skal bidra til yrkeskompetanse som omfatter effektive, sikre, miljøvennlige og lønnsomme transporttjenester. Videre skal faget bidra til å utvikle yrkessjåfører som kan håndtere et mangfoldig og krevende trafikkbilde under skiftende vei- og føreforhold.

Opplæringen skal fremme kompetanse på transportmidler og utstyr som benyttes i bransjen. Videre skal opplæringen fremme kunnskap om interne og eksterne rammebetingelser, om nasjonalt og internasjonalt regelverk knyttet til transportbransjen og om faktorer som kan påvirke lønnsomheten i et transportoppdrag. Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse på enkelt vedlikehold og sikker bruk av teknisk utstyr og hjelpemidler. Videre skal opplæringen vektlegge sikker, forsvarlig, hensynsfull og økonomisk håndtering av transportmidler uten unødvendige miljøbelastninger. Opplæringen skal fremme den enkeltes ferdigheter i bruk av digitale og elektroniske hjelpemidler. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle lærlingens teoretiske og praktiske kompetanse i samsvar med nasjonale og internasjonale regelverk for kjøreopplæring. Opplæringen skal bidra til å utvikle kunnskap om det å drive egen transportvirksomhet.

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen gjennom praktiske arbeidsoppgaver kan utvikle kompetanse til å møte bransjens krav til kvalitet service og profesjonell kundebehandling. Opplæringen skal legge til rette for selvstendig arbeid ved planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av transportoppdrag i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er yrkessjåfør.

Lærebrifter

Hrs Husholdning AS Avd. Harstad
Skavdalsveien 6
9409 Harstad

Tlf: 77031315
Besøk nettsted

Nydals Maskinstasjon AS
Kilhusveien 200
9402 Harstad

Mob: 90127380

Servicenord Engros
Stangnesterminalen 2 F
9409 Harstad

Tlf: +47 77 00 22 40
Besøk nettsted

Monter Per Strand AS
Margrethe Jørgensens vei 6
9498 HARSTAD

Tlf: 770 18550

Hrs Miljø AS Avd Harstad
Skavdalsveien 6
9409 Harstad

Tlf: 77031315

Erlandsen Transport AS
St.Olavsgate 172 A-B
9407 

Mob: 90822053

Alv Ervik Transport
Ervik
9402 Harstad

Tlf: +47 770 77102

Haukebøe Transport AS
Haukebø
9430 SANDTORG

Mob: 90193157