Header

Industrimekanikerfaget

Industrimekanikerfaget

Industrimekanikerfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen tilvirking, montering, vedlikehold og reparasjon i landbasert industri, offshorevirksomhet og skipsverft. Industrien er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering. Faget skal bidra til stabil og optimal drift av industritekniske maskiner og utstyr.

Opplæringen skal bidra til å gi lærlingen allsidig kompetanse i tilvirking og montering av mekaniske elementer og vedlikehold og reparasjon av maskiner og utstyr. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle lærlinger med evne til omstilling og helhetlig forståelse for mekaniske prosesser. Opplæringen skal fremme forståelse for mekanisk oppbygging, regulering og styring. 

Opplæringen skal legge til rette for planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av arbeid. Videre skal opplæringen legge til rette for selvstendig arbeid, samarbeid med andre faggrupper og faglig utvikling. Opplæringen skal legges til rette for arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Bedriftens organisering og kvalitets-, informasjons- og beslutningssystem skal inngå i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er industrimekaniker.

Utdanningsløp normalt:

Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP)

Vg2 Industriteknologi

Vg3 2 år opplæring i bedrift

Lærebrifter

Hålogaland Industrier AS
Mercurveien 53
9408 Harstad

Mob: 918 50 862

Teknor AS
Gamtoftveien 8
9415 HARSTAD

Tlf: 770 41700

Harstad Stålmontasje AS
Skoleveien 5B
9497 Harstad

Mob: 990180854

Manoda AS
Stangnesterminalen 2B
9409 HARSTAD

Tlf: +47 917 94 660

Brødr. Sunde AS
Rødskjærveien 18,
9430 Sandtorg

Mob: 94022310