Header

Sveisefaget

Sveisefaget

Sveisefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen sammenføying av metalliske materialer ved hjelp av forskjellige sveisemetoder. Arbeidet omfatter både store og små konstruksjoner, rør, deler og detaljer og utøves på mekaniske verksteder og i skips-, olje- og gassindustrien. Faget stiller store krav til materialvalg, prosesser og metoder og krever kompetanse som tilfredsstiller internasjonale standarder og krav til kvalitet og miljø.

Opplæringen skal utvikle lærlingens evne til selvstendig arbeid med sveisemetoder og teknikker i tråd med gjeldende krav til kvalitet. Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler konsentrasjonsevner, øye for detaljer og evne til kommunikasjon og samarbeid på tvers av faggrupper.

Opplæringen skal gi trening i planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av sveisearbeid i tråd med gjeldende regelverk. Videre skal opplæringen forberede lærlingen til et arbeidsliv preget av skiftarbeid, krav til fleksibilitet og mobilitet. Arbeid i tråd med regler for helse, miljø og sikkerhet skal stå sentralt i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er sveiser.

Utdanningsløp normalt:

Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP)

Vg2 Industriteknologi

Vg3 2 år opplæring i bedrift

Lærebrifter

Hålogaland Industrier AS
Mercurveien 53
9408 Harstad

Mob: 918 50 862

Dsb, Norges Brannskole
Erling Johannesens vei 1
9441 Fjelldal

Tlf: 76919036

Harstad Stålmontasje AS
Skoleveien 5B
9497 Harstad

Mob: 990180854

Imtas Avd Harstad
Stangnesterminalen 18
9409 Harstad

Mob: 92863526

Bygg Engineering AS
Rundhågen 1
9409 Harstad

Mob: 90626495