Header

Trykkerfaget

Trykkerfaget

Trykkfaget er et grafisk produksjonsfag og skal bidra med kompetanse innen trykkprosesser, farger og materialer. Faget skal bidra til formidling av informasjon, kunnskap, nyheter, underholdning, kultur og reklame. Videre skal faget bidra til å ivareta miljøet gjennom resirkulering og reduksjon av utslipp.

Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler praktiske ferdigheter og faglig innsikt knyttet til produksjonsmetoder, betjening og drift av maskiner for produksjon av trykksaker. Videre skal opplæringen bidra til at den enkelte utvikler sikkerhetsforståelse og evne til samarbeid med kollegaer og andre fagmiljø.

Opplæringen skal legge til rette for arbeid med varierte trykkoppdrag på bedriftenes maskiner. Videre skal opplæringen legge til rette for arbeid med kvalitetsforbedring. Opplæringen skal forberede lærlingen på et arbeidsliv med krav til effektivitet og omstilling.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er grafisk trykker.

Utdanningsløp normalt:

Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP)

Vg2 Industriteknologi

Vg3 2 år opplæring i bedrift

Lærebrifter

Polaris Trykk Harstad AS
Stangnesterminalen 3
9409 Harstad

Tlf: +47 77 05 77 00
Besøk nettsted