Header

Bilfaget, lette kjøretøy

Bilfaget, lette kjøretøy skal bidra til å utvikle kompetanse innenfor feilsøking, reparasjon og service på personbiler og nyttekjøretøy. Faget skal medvirke til at samfunnets behov for transport av mennesker og gods skjer på en trygg og forsvarlig måte. Videre skal faget bidra til å ivareta krav til sikkerhet, komfort og miljø.

Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler kompetanse i reparasjon, vedlikehold og diagnostisering. Videre skal opplæringen legge grunnlag for faglig innsikt og evne til selvstendige vurderinger, samarbeid og kommunikasjonsferdigheter. 

Opplæringen skal legge til rette for praktiske arbeidsoppgaver innenfor mekaniske, elektriske og elektroniske områder. Bruk av digitalt utstyr skal inngå i opplæringen. Opplæringen skal forberede lærlingen på et arbeidsliv med krav til effektivitet og lønnsomhet. Opplæringen skal vektlegge regler for helse, miljø og sikkerhet. 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er bilmekaniker, lette kjøretøy.

Lærebrifter

Norbil AS
Rundhågen 6
9409 Harstad

Tlf: 77002400
Besøk nettsted

Harstad Bil AS
Storåkeren 7
9411 Harstad

Tlf: 77001880
Besøk nettsted

S. Holand AS
Kampen 19
9440 Evenskjer

Tlf: 77085330

Bergsodden Auto AS
Bergsodden 28
9403 Harstad

Biltrend Harstad AS
Stangnesterminalen 2C
9409 Harstad

Tlf: 77001790
Besøk nettsted

Autonord AS
Kongsveien 39
9408 Harstad

Tlf: 77000780

Salminen AS
Stangnesterminalen 2B
9409 Harstad

Tlf: 77013200
Besøk nettsted

Nordvik A/s

Tlf: 77019020
Besøk nettsted

Sulland Harstad AS
Samagata 33
9403 Harstad

Tlf: 77018600
Besøk nettsted

Ford Harstad AS
Storåkeren 15
9411 Harstad

Tlf: 77079666

Tor Og Bjørn Autoservice A.s
Storåkeren 9
9411 Harstad

Mob: 95018400
Besøk nettsted

Vianor Harstad Bilverksted
Bårnakkveien 4
9406 Harstad

Mob: 97128887

Motorhuset Borkenes AS
Tverrveien 1
9475 Borkenes

Tlf: 77093345

Sulland Auto Nord AS
Stagnesterminalen 18
9409 Harstad

Mob: 90075555

Bil I Nord AS
Klubbholmen 1
9409 Harstad

Tlf: 77057000