Header

Bilfaget, tunge kjøretøy

Bilfaget, tunge kjøretøy skal bidra til å utvikle kompetanse innenfor feilsøking, reparasjon og service på tunge kjøretøy. Tunge kjøretøy har en sentral rolle i dagens samfunn med hensyn til transport av mennesker, dyr og gods. Faget skal fremme trafikk- og driftssikkerhet for kjøretøy. Videre skal faget bidra til at bransjen kan møte økte krav om effektivitet og skjerpede krav til reduksjon av miljøutslipp.

Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler kompetanse i feilsøking, reparasjon og vedlikehold. Videre skal opplæringen legge grunnlag for faglig innsikt og utvikling, evne til selvstendige vurderinger, samarbeid og kommunikasjonsferdigheter. 

Opplæringen skal legge til rette for praktiske arbeidsoppgaver innen mekaniske, elektriske og elektroniske systemer. Bruk av digitalt utstyr skal inngå i opplæringen. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle den enkeltes fagstolthet og respekt for mennesker, miljø, utstyr og kostnader. Opplæringen skal vektlegge krav til helse, miljø og sikkerhet. 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er bilmekaniker, tunge kjøretøy.

Lærebrifter

Norsk Scania A/s

Tlf: 77064940
Besøk nettsted

Nordic Last Og Buss
Bårnakkveien 4
9406 Harstad

Tlf: 77068160
Mob: 90777433

Salminen AS
Stangnesterminalen 2B
9409 Harstad

Tlf: 77013200
Besøk nettsted

K. Simonsen Storbilsenter AS
Stangnesterminalen 15
9409 Harstad

Mob: 90527111
Besøk nettsted