Header

Billakkererfaget

Billakkererfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen reparasjons-, spesial- og vedlikeholdslakkering. Faget skal bidra til å utvikle fagkompetanse i bruk av nye lakkmaterialer som passer alle karosserimaterialer. Videre skal faget bidra til å ivareta økte miljøkrav og fremme bruk av miljøvennlige materialer og lakkprodukter som reduserer utslipp av skadelige stoffer i tråd med gjeldende regelverk.

Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler teknikker og ferdigheter innen billakkering. Videre skal opplæringen bidra til at lærlingen utvikler evne til effektivitet, nøyaktighet, problemløsning og samarbeid. Opplæringen skal legge grunnlag for utvikling av en helhetsforståelse for faget og innsikt i tilgrensende arbeidsprosesser. Opplæringen skal også fremme lærlingens evne til kommunikasjon og respekt for arbeidskollegaer, kunder og andre samarbeidspartnere. 

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen får trening i lakkering og reparasjon av kjøretøy. Rasjonell og økonomisk bruk av materialer skal inngå i opplæringen. Opplæringen skal fremme orden og ryddighet på arbeidsplassen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i opplæringen. Videre skal opplæringen legge til rette for bruk av moderne teknologi- og kommunikasjonsutstyr i arbeidet. 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er billakkerer.

Lærebrifter

Car & Cycle Harstad AS
Mercurveien 29
9408 Harstad

Tlf: 77065990
Mob: 97560006
Besøk nettsted

Sørensen Bilskade Service AS
Ringbergveien 44
9404 Harstad

Tlf: 77017950
Mob: 95815833

Harstad Bilskade AS
Storåkeren 9
9411 Harstad

Mob: 99460958

Ford Harstad AS
Storåkeren 15
9411 Harstad

Tlf: 77079666

Bilskadesenteret Harstad AS
Klubbholmen 5
9409 Harstad

Tlf: 77002600