Header

Bilskadefaget

Bilskadefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen reparasjon av skadde kjøretøy. Bilskadereparatøren utfører arbeid på bilens karosseri, understell, hjuloppheng, styring og sikkerhetssystemer. Faget har gjennomgått en rask teknisk utvikling, særlig når det gjelder utvikling av karosserier med innebygd sikkerhet. Faget skal bidra til å imøtekomme behovet for kompetanse som er oppdatert på teknikker, metallegeringer og kompositter. Videre skal faget bidra til å ivareta krav til sikkerhet og komfort i bruk av kjøretøy. Faget skal fremme økt gjenbruk og resirkulering av materialer.

Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler kompetanse i reparasjons- og sammenføyingsmetoder. Opplæringen skal også fremme lærlingens samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter og helhetsforståelse for faget. 

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen får trening i alle deler av en reparasjonsprosess. Økonomiske vurderinger og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet skal inngå i opplæringen. Orden og ryddighet på arbeidsplassen skal inngå. Videre skal opplæringen legge til rette for bruk av ny teknologi. 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er bilskadereparatør.

Lærebrifter

Car & Cycle Harstad AS
Mercurveien 29
9408 Harstad

Tlf: 77065990
Mob: 97560006
Besøk nettsted

Sulland Harstad AS
Samagata 33
9403 Harstad

Tlf: 77018600
Besøk nettsted

Bilskadesenteret Harstad AS
Klubbholmen 5
9409 Harstad

Tlf: 77002600

Sørensen Bilskade Service AS
Ringbergveien 44
9404 Harstad

Tlf: 77017950
Mob: 95815833

Harstad Bilskade AS
Storåkeren 9
9411 Harstad

Mob: 99460958

Ford Harstad AS
Storåkeren 15
9411 Harstad

Tlf: 77079666