Header

Hjulutrustningsfaget

Hjulutrustningsfaget skal legge grunnlag for sikker bruk av hjulutrustning på alle typer kjøretøy, slik at transport av mennesker og gods skjer på en trygg og forsvarlig måte. Faget skal bidra til utvikling av en fagkompetanse som tilfredsstiller krav til sikkerhet, miljø og komfort ved bruk av kjøretøy. Faget skal ivareta økte krav til gjenbruk av materialer, til helse, miljø og sikkerhet og til reduksjon av drivstofforbruk og utslipp.

Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler kompetanse i feilsøking, utskifting og reparasjon av hjulutrustning, hjuloppheng og bremser. Videre skal opplæringen legge grunnlag for faglig innsikt, evne til selvstendige vurderinger, samarbeid og kommunikasjonsferdigheter. Opplæringen skal bidra til å utvikle den enkeltes fagstolthet og respekt for mennesker, miljø, utstyr og kostnader. 

Ved å legge til rette for planlegging, gjennomføring, kvalitetssikring og dokumentasjon av oppgaver i hjulutrustningsfaget skal opplæringen forberede lærlingen til et arbeidsliv med krav til effektivitet og omstilling. Arbeid etter gjeldende regelverk og prosedyrer skal stå sentralt i opplæringen. 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er hjulutrustningsreparatør.