Header

Motorsykkelfaget

Motorsykkelfaget skal bidra til å utvikle kompetanse i reparasjon og service av motorsykkel, ATV (all-terrain vehicle / terrengkjøretøy) og snøscooter. Faget skal medvirke til trygg og sikker bruk av kjøretøy. Videre skal faget bidra til å forlenge levetiden og redusere vedlikeholdskostnadene på kjøretøy.

Opplæringen skal medvirke til at lærlingen tilegner seg praktiske ferdigheter og faglig innsikt i feilsøking, diagnostisering, service og reparasjon. Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler evne til å arbeide selvstendig etter gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og gjeldende prosedyrer. Opplæringen skal også bidra til å utvikle evnen til planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring av utførte arbeider. 

Opplæringen skal legge til rette for praktisk og variert arbeid på motorsykkel, ATV eller snøscooter. Videre skal opplæringen legge grunnlag for samarbeid med kunder og kollegaer og for praktisk anvendelse av kunnskapen. Opplæringen skal forberede lærlingen på et arbeidsliv med store krav til effektivitet og omstilling. 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er motorsykkelmekaniker.

Lærebrifter

Trama Harstad AS
Ruggevikveien 13
9415 Harstad

Zigo - Mc A/s
Klubbholmen 3
9409 Harstad

Tlf: 77057900
Besøk nettsted

R. Jacobsen AS
Kong Olavsvei 927
9436 Kongsvik

Mob: 91663102