Header

Reservedelsfaget

Reservedelsfaget skal legge grunnlag for yrkeskompetanse innenfor håndtering av deler og utstyr til kjøretøy. Faget skal bidra til å ivareta høye krav til sikkerhet og komfort i bruk av kjøretøy. Videre skal faget bidra til at kunder får rask tilgang på deler og utstyr. Faget skal legge grunnlag for håndtering og retur av fornybare og miljøskadelige komponenter.

Opplæringen skal lærlingen utvikler praktiske ferdigheter i kundebehandling og logistikkrelaterte oppgaver og forståelse for kostnader. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle faglig innsikt og evne til selvstendige vurderinger. Opplæringen skal også være med på å utvikle lærlingens samarbeidsevne og kommunikasjonsferdigheter. 

Opplæringen skal legge til rette for varierte og praktiske arbeidsoppgaver og forberede lærlingen på et arbeidsliv med krav til effektivitet, omstilling og utvikling. Opplæringen skal vektlegge planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring. Videre skal det legges til rette for at lærlingen utfører arbeidet etter rutiner for og krav til helse, miljø og sikkerhet. Opplæringen skal fremme respekt for mennesker, miljø, produkter og kostnader. 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er reservedelsekspeditør.

Lærebrifter

Norbil AS
Rundhågen 6
9409 Harstad

Tlf: 77002400
Besøk nettsted

Nordic Last Og Buss
Bårnakkveien 4
9406 Harstad

Tlf: 77068160
Mob: 90777433

Sulland Harstad AS
Samagata 33
9403 Harstad

Tlf: 77018600
Besøk nettsted

Biltema Norge AS Avdeling Harstad
Klubbholmen 2
9409 Harstad

Mob: 81532815
Besøk nettsted

Salminen AS
Stangnesterminalen 2B
9409 Harstad

Tlf: 77013200
Besøk nettsted

Ford Harstad AS
Storåkeren 15
9411 Harstad

Tlf: 77079666