Header

Platearbeiderfaget

Platearbeiderfaget

Platearbeiderfaget skal legge grunnlag for arbeid med å forme plater, rør og profiler og sammenføying til større komponenter og konstruksjoner. Platearbeiderfaget utøves i skipsindustrien, offshore og i landbasert industri og følger nasjonale og internasjonale standarder og normer. 

Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler forståelse for produksjonsprosesser, materialer, kvalitet og økonomi. Gjennom opplæringen skal lærlingen utvikle evne til nøyaktighet, tegningsforståelse og arbeid etter spesifikasjoner og prosedyrer. Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler evne til å samarbeide med andre faggrupper. 

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen får bred og variert trening i material- og platebearbeiding og i sammenføyingsmetoder. Opplæringen skal gi trening i planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av utført arbeid. Arbeid i tråd med regler for helse, miljø og sikkerhet skal stå sentralt i opplæringen. 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er platearbeider. 

 

Utdanningsløp ordinært:

Vg1 TIP; Teknikk og industriell produksjon

Vg2 Industriteknologi

Vg3 2 år lærling i bedrift

Lærebrifter

Harstad Stålmontasje AS
Skoleveien 5B
9497 Harstad

Mob: 990180854

Hålogaland Industrier AS
Mercurveien 53
9408 Harstad

Mob: 918 50 862

Dsb, Norges Brannskole
Erling Johannesens vei 1
9441 Fjelldal

Tlf: 76919036