Header

Om Oss

YVIA er en samling av bedrifter som har et felles rekrutterings- og opplæringsbehov.

YVIA inngår lærekontrakter og opplæringskontrakter med lærlinger og lærekandidater innen mange forskjellige yrkesfag. Opplæringskontoret administrerer opplæringsordningen for medlemsbedriftene, er ansvarlig leder for læreforholdet, og for gjennomføringen av opplæringen. Lærebedriftene inngår arbeidsavtaler med lærlingene og lærekandidatene i samme periode. Bedriftene har arbeidsgiveransvaret, og gjennomfører den daglige opplæringen av lærlingen/ lærekandidaten.

 

Gjennom YVIA samarbeider medlemsbedriftene om blant annet

  • Markedsføring -  hjemmeside på internett, brosjyrer og lignende.
  • Strategier og tiltak for å rekruttere ung arbeidskraft til yrkesfag.
  • Kompetanseheving og utveksling av erfaringer.
  • Kvalitetssystem for oppfølging av lærlinger/ lærekandidater.
  • Samarbeid med ungdomsskolene, videregående skoler og utdanningsetaten.
  • Medlem i KARRI – sammenslutningen av opplæringskontor i Troms Fylke.
  • Fylkeskommunens godkjenning av medlemsbedriftene som lærebedrifter, og av faglige ledere i bedriftene.