Header

Samarbeidspartnere

samarbeidspartnere

Utdanningsetaten i Troms og Finnmark Fylkeskommune

Fylkesopplæringsnemda

Grunnskolene

Videregående skoler

KARRI

Karriere Troms

PPT/ BUP/ Helsestasjonen/ Bedriftshelsetjenestene

Utdanningsdirektoratet

VIGO.no

VilBli.no

Finnlærebedrift.no

Utdanning.no

Karriereveiledning.no

Harstadregionens Næringsforening