Header

Hvordan får elevene lærekontrakt?

Forutsetninger og søknadsfrister for lærekontrakt/ opplæringskontrakt.

Forutsetninger:

Alle har rett til tre år med videregående opplæring. For de fleste yrkesfaglige utdanninger vil det si to år i skole og to år i lære i bedrift. Husk at noen fag er særløpsfag og avviker fra hovedmodellen. Opplæringskontrakter for lærekandidater kan også avvike fra hovedmodellen.

En viktig forutsetning for å få lærekontrakt er bestått Vg1 og Vg2 fra videregående skole. Bedriftene velger oftest lærlinger med ungdomsrett, det vil si at eleven kun har brukt to av tre rettighetsår av videregående utdannning. Viktige forutsetninger for å få læreplass i tillegg til faglige kunnskaper er lavt fravær og god orden. Arbeidserfaring fra sommerjobber og annet kan telle positivt. 

 

Husk at bedriftene velger selv hvem de skal ta inn som lærlinger.

 

Søkefrister:

Alle som ønsker læreplass i bedrift søker gjennom søkeportalen www.vigo.no.

Søknadsfrist 1.mars for lærekontrakt og 1.februar for opplæringskontrakt.

 

En del elever i videregående skole skaffer seg lærebedrift allerede før de er ferdig på skolen. Mange får læreplass formidlet av utdanningsetaten og opplæringskontorene. Elever som ikke selv har formidlet lærebedrift, og heller ikke har fått læreplass formidlet av utdanningsetaten/ opplæringskontorene kan kontakte YVIA direkte. I kontakten med opplæringskontoret kan det være naturlig at en forelder er med som støtte.

 

YVIA anbefaler at du som foreldre/ foresatte husker at det er ungdommen selv som bør selge seg inn som en god kandidat til læreplass. Gjør gjerne et godt forarbeid sammen med ungdommen – øv på intervjusituasjonen, hjelp til med å lage en CV, vær med i møte med bedriften, men la den unge selv presenter seg for bedriften.

 

Det er ikke uvanlig at foreldre kontakter lærebedrifter gjennom eget nettverk og kjennskap til næringslivet.

Linker