Header

Økonomi

Lønn, stipend og lån

Lønn

Lønn for lærlinger og lærekandidater varierer fra fag til fag, men i alle fag får du mindre lønn på begynnelsen av læretiden enn på slutten. Tariffen for de forskjellige fagene sier ofte at du i løpet av læretiden skal ha utbetalt til sammen en nyutdannet fagarbeiders lønn.

 

Den vanligste fordelingen av lønn i læretiden er:

•1. halvår: 30 % av nyutdannet fagarbeiders lønn

•2. halvår: 40 % av nyutdannet fagarbeiders lønn

•3. halvår: 50 % av nyutdannet fagarbeiders lønn

•4. halvår: 80 % av nyutdannet fagarbeiders lønn

For konkrete lønnsopplysninger kan du ta kontakt med den aktuelle fagorganisasjonen eller sende en henvendelse til oss.

 

Lånekassen

Er du lærling eller lærekandidat, kan du søke om stipend og lån i læretiden fra Lånekassen, men du får ikke utstyrsstipend. Lærlinger og lærekandidater kan få støtte for 11 måneder per skoleår. 

 

Slik søker du

Du kan ikke søke om stipend og lån i Lånekassen før du har inngått en godkjent lærekontrakt/opplæringskontrakt. Da kan du søke via www.vigo.no på www.lanekassen.no

Logg inn med MinID (som ved søknad om læreplass).

 

Søknadsfrister

Søknad for skoleåret 2011–2012 må være kommet inn til Lånekassen

•innen 30. juni 2012 eller

•innen læretiden avsluttes hvis den avsluttes før 30. juni 2012

 

Skal du flytte hjemmefra?

Dersom du må bo borte mens du går i lære, kan du få bostipend på 37 700 kroner per skoleår. Reiseavstanden mellom hjemmet og lærebedriften må være mer enn fire mil, eller det må ta mer enn tre timer å reise tur-retur. Dersom du har rett til bostipend, får du dette uansett hvor mye dine foreldre/foresatte tjener. Du kan også ha rett til reisestipend.

 

Behovsprøvd stipend

Lærlinger får sjelden stipend fordi det er avhengig av din egen inntekt som lærling og inntekten/formuen til dine foreldre/foresatte.

Du kan ha rett til grunnstipend. Dette er avhengig av økonomien til deg og foreldrene dine. Det spiller ingen rolle om du bor hjemme eller borte. Har du rett til grunnstipend, kan du i utgangspunktet få det samme som elever i videregående skole (maksimalt 19 000 kroner per skoleår). Men fordi du får lærlinglønn, får du normalt 60 øre mindre for hver krone du har i lærlinglønn.

Selv om du ikke har rett til stipend, kan du ha rett til et lite lån.