Header

Økonomi YOKH

Finansiering

Opplæringskontoret finansieres ved at fylkeskommunenes ordinære opplæringstilskudd til lærebedriftene går til opplæringskontoret. Generalforsamlingen avgjør om deler av tilskuddet skal gå til lærebedriftene. Medlemsbedriftene betaler en medlemsavgift på 3000 NOK ved innmelding.