Header

Arbeidstid, ferie og fridager

Lærebedriften skriver arbeidsavtale med deg for opplæringsperioden. Arbeidsmiljøloven og ferieloven regulerer forhold knyttet til arbeid og ferie for lærlinger og lærekandidater.

Som lærling eller lærekandidat følger du de samme lover og tariffavtaler som andre arbeidstakere i bedriften. Du har samme arbeidstid og samme rett til ferie og fridager. Alle har lovbestemt rett til fire ukers ferie i året, men noen kan ha rett til lengre ferie ifølge tariffavtale.

Alle arbeidstakere har rett til feriepenger. Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles, dette kalles opptjeningsåret. Ferieåret er det kalenderåret ferien avvikles. Hvis man ikke har vært i jobb året før vil man uansett ha rett til å ta ferie, men man har ikke rett til feriepenger.