Header

Planlegging

Planlegging

Læretidens innhold planlegges ved oppstart. Faglig leder, YOHK og du deltar på planleggingen. Videre lages det skriftlige planer hvert halvår. Arbeidsoppgaver, arbeidssted og hvem som har ansvarert for den daglige oppfølgingen av deg skal framkomme så nøyaktig som mulig. Planleggingen skal være knyttet opp mot læreplanmålene for faget. Dette for å skape forutsigbarhet og trygge læreforhold.