Header

Vurdering

Faglige tilbakemeldinger og underveisvurdering er en viktig del av opplæringen din.

Vurdering

Opplæringskontoret og lærebedriften skal gi deg underveisvurdering. Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen, skal danne grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til at du øker kompetansen din i faget.

Underveisvurderingen skal gis løpende og systematisk, som skriftlige eller muntlige meldinger. Meldingene skal gi begrunnet informasjon om hvilken kompetanse du har og veiledning om hvordan du kan øke kompetansen din i faget. Det dokumenteres at underveisvurdering er gitt.

 

Halvårssamtaler

Som en del av vurderingen har du minst én gang hvert halvår rett til en samtale med instruktøren din, og opplæringskontoret, om din utvikling i forhold til kompetansemålene i faget. Generell personlig utvikling vil også bli vurdert. Både du og instruktøren/ faglig leder forbereder dere til samtalen ved å fylle ut vurderingsskjemaet, Min Vurdering.

Er du lærekandidat, skal du ha underveisvurdering i samsvar med den opplæringsplanen som er utarbeidet for deg