Header

Fag- eller svenneprøve

Fag- eller svenneprøven avlegges inntil 3 måneder før læretiden er fullført. Opplæringskontoret i samarbeid med deg og bedriften melder deg opp til prøven. Prøven tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen og består av fire deler:

•Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger

•Gjennomføring av et faglig arbeid

•Vurdering av eget prøvearbeid

•Dokumentasjon av eget prøvearbeid

Prøvens lengde framgår av læreplanen for faget.

Hvis du ikke består fag- eller svenneprøven, kan du avlegge ny prøve. Lærebedriften skal medvirke til dette, men er ikke pliktig til å forlenge lærekontrakten fram til annengangsprøve. Dersom både du og bedriften er enige om det, kan læretiden forlenges ved frivillig avtale.

Før du kan avlegge fag- eller svenneprøven må du som hovedregel ha bestått alle fag på Vg1 og Vg2 som fører fram til lærefaget ditt. I særløpsfagene er det ikke Vg2 i skole, så du må da følge opplæring i både programfag og fellesfag i løpet av læretida, og du må ta nødvendige eksamener før du kan avlegge fag- eller svenneprøven.

I særskilte lærefag innen utdanningsprogrammene for teknikk og industriell produksjon må du gå opp til en egen eksamen på Vg3-nivå før fag- eller svenneprøven kan avlegges. Hvilke fag dette gjelder, framgår av læreplanene.

I forskriften til opplæringsloven er det fastsatt noen unntak fra kravet om bestått i inntil to fellesfag. Nærmere informasjon får du på skolen din.

Ved fag- og svenneprøver brukes karakterene «Bestått meget godt», «Bestått» og «Ikke bestått».

Linker