Header

Ressursbank for lærebedrifter

Temahefter, kurslederhefter, triggerfilmer, lydfiler og huskekort.

Utdanninngsdirektoratet har utviklet en ressursbank på nett for deg som skal være med å forme framtidens fagarbeider. "Den gode sirkel" og de mange ressurser for til sammen åtte temaer.

1. Å være lærebedirft - roller og oppgaver

2. Læreplanen i bruk

3. Tilpasset opplæring

4. Bedriften som lærested

5. Instruksjon og veiledning

6. Vurdering og dokumentasjon

7. Fag og svenneprøve

8. Veiledning til bruk av materiellet