Header

Lærekandidat

Hva er forskjellen på en lærling og en lærekandidat?

Hovedforskjellen mellom lærling og lærekandidat er at målet med opplæringen er forskjellig. Lærlingen skal nå alle målene i læreplanen, mens lærekandidaten har som mål og nå deler av læreplanmålene. Det utarbeides en individuell læreplan, IOP, ut fra evner og forutsetninger. Målet er å oppnå en så høy kompetanse som mulig, bli kvalifisert for arbeidslivet og legge grunnlag for videre vekst både faglig og personlig.

Søknadsfrister lærekandidat

1.februar – i de fleste fylker. Husk MinID. Du trenger passord, fødselsnummer og mobiltelefon.

Bruk av betegnelsen lærling og lærekandidat på våre sider:

Når det ikke refereres direkte til sentrale dokumenter, for eksempel forskriften, brukes betegnelsen ”lærling” som en fellesbetegnelse på lærling og lærekandidat.

Dette for å gjøre lesbarheten best mulig.