Header

Introduksjon av nye lærlinger

Rutiner for mottakelse og introduksjon og av nye lærlinger i bedriften

Å ansette og ta imot nye arbeidstakere er i seg selv en viktig oppgave for bedrifter og bør derfor vies oppmerksomhet. Det å ta imot lærlinger vil kreve enda litt til av bedriftene. Lærlingene er ofte unge og har kanskje liten eller ingen erfaring fra arbeidslivet og med de krav som stilles der. Det vil kreve et mottakerapparat i bedriften som er skolert og motivert for oppgaven
Introduksjonen av lærlingen i bedriften bør gjennomføres planlagt og systematisk, og på en slik måte at relevante læreplanmål inngår. Lærlingene bør først og fremst bli introdusert for de nærmeste kollegene i den avdelingen de skal arbeide. Det er også viktig at lærlingen vet hvem som er tillitsvalgt og verneombud. I starten av læreforholdet bør lærlingen videre informeres om bedriftens organisering, arbeidsoppgaver, arbeidsrutiner og produkter/tjenester. Alt dette er praktisk og nødvendig for å kunne komme raskt i gang med arbeidet. Samtidig utgjør det en del av arbeidet med læreplanmål. Lokale forhold vil være avgjørende for hvordan introduksjonen skal gjennomføres. Faglig leder, instruktør(er) og tilsynsvalgte kan være med på introduksjonen.
På et tidlig tidspunkt bør også faglig leder, lærlingen og opplæringskontoret gjennomgå Min Mappe sammen, slik at den kan danne grunnlag for en framdriftsplan for opplæringen
 

Sjekkliste for bedriften ved mottak og instruksjon av lærlinger

  • Avtale oppmøtested og tidspunkt, og avklare hvem fra bedriften som møter lærlingene.
  • Presentere lærlingene for de nærmeste kollegene
  • Introdusere faglig leder og eventuelle instruktører
  • Informasjon om tillitsvalgt, verneombud og kontaktperson/ fadder
  • Informasjon om bedriften, organisering, utvikling, arbeidsoppgaver, arbeidsrutiner og produkter/tjenester
  • Presentasjon av bedriftens håndbok
  • Lærlingene gjøres kjent med sin egen plassering og funksjon i bedriften
  • Utlevering av eventuelt arbeidstøy, verktøy og verneutstyr
  • Opplæring i bruk av nødvendig verneutstyr