Header

Foreldre og foresatte

Støttespiller og god lytter når ungdommen skal velge utdanningsløp

Yrkeskompetanse eller studiekompetanse?

Ungdommene i dag kan velge mellom yrkeskompetanse eller studiekompetanse. Å velge yrkeskompetanse i dag er ikke nødvendigvis det samme som da du var ung. I dag er utdanningstilbudet tilpasset livslang læring, og mulighetene til etter- og videreutdanning er veldig gode. Ungdommen har god tid på å ta høyere utdanning etter å ha lært et yrke i bedrift, og før de etablerer familie. Trenden er at studenter med yrkesfaglig bakgrunn ofte har klare fordeler under høyere utdanning. Det viser seg at yrkeskompetanse er verdifull kunnskap og viktig erfaring. Mange høgskole- og universitetsutdanninger krever fortsatt studiekompetanse. Det er over de siste årene åpnet for flere mulighet til høyere utdanning på grunnlag av hvilke kunnskaper du faktisk har - din realkompetanse.

 

Støttespiller og god lytter.

Vi anbefaler deg som foreldre/ foresatte å være en støttespiller og en god lytter for ungdommen din når hun/han skal bestemme seg for utdanningsløp.

Ungdommen har faget “Utdanningsvalg” i grunnskolen, og “Yrkesfaglig fordypning” i videregående skole. Snakk med ungdommen din om dette faget/ disse fagene, kanskje får du da innsikt i hvilke tanker og drømmer din datter eller sønn har om framtiden.

At ungdommen din skal bestemme seg for hva hun/han skal bli allerede i 10. klasse kan være utfordrende. Den unges oppvekst og bakgrunn, kunnskaper, evner og ferdigheter, og personlige interesser er ofte grunnlaget for hva en kan mestre under utdanning. Å mestre er oftest en motivasjon og drivkraft for å gjennomføre utdanningen. Like viktig er støtte og oppfølging fra deg som nærmeste pårørende.           

Fortell ungdommen din om dine erfaringer fra arbeidslivet, fortell om ditt utdanningsvalg. Foreldre er oftest rollemodeller for egne barn, på godt og vondt.

I de fleste tilfeller vil det være fornuftig å la ungdommen ta egne, selvstendige valg av utdanningsløp. Hvor stor grad av støtte, hjelp og påvirkning den unge trenger vil være avhengig av blant annet selvbilde, selvtillit og modenhet for alderen. Der det er naturlig kan dere sammen få rådgivning på skolen eller hos opplæringskontoret. Husk at det er forskjell på å ta avgjørelser for ungdommen, og å veilede henne/han til å ta egne avgjørelser.

YVIA ønsker å være en støttespiller for ungdommen og gjerne deg som foreldre når din sønn eller datter nå vil orientere seg om yrkes- og utdanningsveier. Ta kontakt med oss når du trenger opplysning om yrkesutdanning i videregående skole og bedrift.