Header

Tømrerfaget

Tømrerfaget

Tømrerfaget representerer store verdier i byggenæringa. Faget blir drevet i store og små virksomheter over heile landet, og fagutøvinga varierer fra enkelt manuelt arbeid til bruk av avansert verktøy og utstyr. Tømrerfaget er et tradisjonsrikt fag som skal vere med på å sikre estetiske og kulturelle verdier i bransjen.  

Opplæringen skal medvirke til å utvikle kompetanse på bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner og innreiingsarbeid i nybygg og ved rehabiliteringer. Opplæringen skal også være med på å fremme selvstendighet, kreativitet, yrkesstolthet, gode og trygge arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere.  

Opplæringen skal legge vekt på å utvikle faglig fellesskap og bransjeforståelse og legge grunnlag for en bærekraftig utvikling. Opplæringen skal sikre krava til helse, miljø og sikkerhet (HMS).  

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er tømrer

Utdanningsløp normalt:

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Vg2 Byggteknikk

Vg3 2 år lærekontrakt i bedrift