Header

Om Oss

Yrkesfaglig Opplæringskontor - Harstad (YOKH) er en samling av bedrifter som har et felles rekrutterings- og opplæringsbehov.

YOKH inngår lærekontrakter og opplæringskontrakter med lærlinger og lærekandidater innen mange forskjellige yrkesfag. Opplæringskontoret administrerer opplæringsordningen for medlemsbedriftene, er ansvarlig leder for læreforholdet, og for gjennomføringen av opplæringen. Lærebedriftene inngår arbeidsavtaler med lærlingene og lærekandidatene i samme periode. Bedriftene har arbeidsgiveransvaret, og gjennomfører den daglige opplæringen av lærlingen/ lærekandidaten.

 

Gjennom YOKH samarbeider medlemsbedriftene om blant annet